Yeni evrensel haklar düzeni

Yeni evrensel haklar düzeni

20’nci asrın Ilgisiz Savaş çağında pekçok acı çekildi, pekçok hayat karardı, ama karşıt blokların öncüleri Abd ile Sovyetler Birliği birbiriyle ilgisiz savaşı sürdürürken bir taraftan da kendilerine ilişkin meydana gelen hayat coğrafyasında düzeni de sağlıyorlardı.
Bu rejim kendine has bir beynelmilel haklar, legal aşamalar ve müesseseler da yaratmıştı. Muhteşem olmasa da çok demokrat sayılmasa da ortada işleyen ve evrensel düzeni imkanı sunan bir sistem vardı.
Sovyetler Birliği sisteminin çökmesiyle Ilgisiz Savaş tamamlandı, karşıt bloklar ve onların hegemonyasında tutulan hayat paylaşımı sistemi ortadan kalktı. Rejim bozuldu.
Dünyada muhacir problemi da bu düzenin çökmesiyle başlamıştır. (Bu konuda güzel bir iş “Masses in Flight: The Evrensel Crisis of Internal Displacement” yazarı Roberta Cohen) Eskiyen blokların hâkimiyetinde istemedikleri yaşamları yaşamakta meydana

gelen insanlar, hayat düzeninin çökmesiyle yeni hayat arayışlarına çıktılar ve hudutları geçmeye başladılar. Ilgisiz Savaş’ın eskiyen rakipleri Abd ile Rusya (Sovyetler Birliği) bu başlayan yeni hareketliliğin yine oluşturulmaya çalışılan evrensel dengelerde pek sorun yaratmaması amacıyla göçmenliğe has legal yapıları, beynelmilel savunma ve destek yöntemlerini da oluşturdular. Evinden kopup yeni arayışlar amacıyla yola çıkan kişilerin haklarının ne meydana geldiği ve bunların ne türlü korunması gerektiği yeni normlara bağlandı.
Bu yeni sistem, bu yeni evrensel rejim bir zaman çok meselesiz yürütüldü. Arada çıkan anomaliler ve aksamalar da var meydana gelen sistemin geneli içerisinde çözülebiliyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir