Protokollerin geleceği

Protokollerin geleceği

“Biz protokollerin yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.” Geçen Gün akşam üstünde bir takım basın mensuplarıyla bir araya gelerek dış politikadaki gelişmeler ile ilgili haber verici üst seviye dışişleri yetkilisi bu iletisi bir kaç defa yineledi. Tahmini 4 senelik bir emeğin neticesinin boşa gittiğini rastlamak istemediklerinin vurguladı.
Hem Ülkemiz’nin hem bir Ermenistan’ın protokolleri imza atarak kritik politik riziko üstlendiklerini buna bağlı olarak kocaman yüreklilik gösterdiklerini de ilave etti. Bu protokollerin Güney Kafkasya’da sulha ne denli hizmet edeceği de göz önünde bulundurulduğunda sürecin kesilmesinin asla arzulanmayacak bir vaziyet meydana geldiğini vurguladı.
Ermenistan Anayasa Mahkemesinin protokolleri ülkenin anayasasına uyumlu bulması fakat gerekçeli hükmünün bir takım maddelerinde bunların uygulanması dair sorunlar yaratabilecek atıflarda yer alması, ya da şerh azalması Ülkemiz’de huzursuzluk yaratmıştı. Okumaya devam et “Protokollerin geleceği”

Beyhude müzakereler

Beyhude müzakereler

Hem Müslümanların hem bir de Yahudilerin mühim bayramları yaklaşırken ama bundan da ehemmiyetlisi Obama idaresi tarafından hayli kaygı veren bir Kurultay seçimi ufuktayken beklenen oldu: AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI Dışişleri Bakanının davetiyle ve Ortadoğu barışından sorumlulukları olan “Dörtlü”nün (BIRLEŞMIŞ MILLETLER, AB, AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI, Rusya) çağrısıyla İsrail ve Filistin heyetleri 2 Eylül’de direk görüşmelere başlayacak.
Konuyla yakından uzaktan ilgili, aklı en başında kimse bu görüşmelerden hele de Dörtlü’nün söylediği benzeri bir yıl içerisinde netice alınmasını beklemiyor. Esasen İsrail-Filistin sorunu mevzubahis olduğunda sinisizme ve karamsarlığa oynamışların kaybettiğine birçok rastlanmadı. Hemen o mevsimlerden birindeyiz.
2008 seneninden beri durmuş direk görüşmelere, bugüne kadar ısrarla endirekt müzakereyi tercih eden Filistinliler Okumaya devam et “Beyhude müzakereler”

Papandreu’nun sözleri

Papandreu’nun sözleri

YORGO Papandreu Ülkemiz ile ilişkilere, selefinin aksine, bunların ehemmiyetine iyice müdrik biçimde ehemmiyet verici bir Yunanlı siyasetçidir. Babasının aksine gayet ölçülüdür ve Ülkemiz’nin AB azalığının hem bir ülkesi hem bir de AB açısından pozitif bir gelişim olacağına inanır. Kıbrıs Helenleri açısından da birçok sevilmez.
O sebeple Papandreu’nun Erzurum’da, Ülkemiz Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisiyken ne sebeple katı iletiler verme icabı duyduğunu heyecan ettim. Hatta Başbakan Erdoğan’ın da kendisiyle beraber olmak amaçlı özel gayret gösterdiği ortadayken.
Papandreu Erzurum’da büyükelçiler toplantısının kapanış yemeğinde “8 Türk savaş uçağı çarşamba bugünü Yunan adasının üstünde uçtu. Bu uçuşun manası neydi? Ülkemiz neyi ispatlamak istiyor? Bu Ege’deki statüyü değiştirmeyecek… Biz gerginliğe, şüpheciliğe mahkûm muyuz? Ülkelerimiz içinde öncesinde güveni, hemen ardından daimi sulhu kuruluş edebiliriz diye düşünüyorum”diye konuştu. Okumaya devam et “Papandreu’nun sözleri”

İnsanın kendine hürmet duyması

İnsanın kendine hürmet duyması

SEÇİM kampanyasının kendine demokrat diyen bir yurttaş tarafından itici, bunaltıcı boyutlarından birisi iktidar partisinin mezhepçilik çizgisinden yardım ummasıydı. Çağdaş, açık ve bağımsız toplumlarda vatandaşlar doğumlarından meydana gelen nitelikleri ve kimlikleriyle değil, kişilikleri, yetenekleri ve başarılarıyla politikada bir yerlere gelirler. Bir etnik gruba yahut mezhebe yahut dine mensup olmak bir politik sistemde dışlanma nedeniyse o sistemlere kolaylıkla demokrasi denmez. Laik hiç denemez.
Amberin Süre’ın bugünkü Habertürk’te Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mülakatta ana muhalefet öncüsünün bu çizgideki suale verdiği yanıt bu sebeple önemlidir: “Ben her süre etnik kimlik ve inanç üzerinden siyaset yapmayı reddettim. Böylesi bir politikasi de hiçbir biçimde ahlaklı bulmuyorum… Evet Alevi’yim, bu ne vakitten beri hata sayılıyor bu ülkede? ‘Hakkınızı helal einanç’ diyen biri, bir başkasının inancını sorgulamaz.” Okumaya devam et “İnsanın kendine hürmet duyması”

Dış siyasette dümen kırma

Dış siyasette dümen kırma

GELMİŞ geçmiş en kocaman iktisatçılardan birisi meydana gelen John Maynard Keynes, bir konuda düşünce değiştirdiği amaçlı eleştirildiğinde şu yanıtı verir: “Olgular değişince ben de fikrimi değiştiririm, siz ne yaparsınız?” Meblağlılık mühim bir özelliktir fakat meblağlılık yerine yanlışta ısrar etmek birçok de matah bir vaziyet sayılmaz. Son on senenin Türk harici poltikasında Suriye’nin özellikli bir yeri vardı. Komşularla sıfır sıkıntı ilkesinin ya da hedefinin en mühim neticeleri vermesi beklenen ülke Suriye idi. Ülkemiz Suriye üstünde gösterişli duruma gelerek Ortadoğu sulhunu kotaracağına inanıyordu. Suriye-İsrail endirekt görüşmeleri bunun sonucuydu. Dahası Ülkemiz Şam’daki rejimi İran tesirinden de çıkarabileceğini hesaplıyordu. Bütün şunlar hükümetin Ortadoğu’da uygun fiyat entegrasyon ve Türk işinsanlarına bakir sektör açma çabalarıyla de uyumluydu. Okumaya devam et “Dış siyasette dümen kırma”

Herkesin politik krizi

Herkesin politik krizi

GEÇENLERDE İstanbul’da yapılmış olan bir konferansta beynelmilel meydanda meşhur bir Latin Amerikalı iktisatçı şaşırtıcı bir öngörüde bulundu: “2020 senesinde ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI büyüme hızı Çin’inkini geçerse şaşırmayın”diye konuştu. Karşılıklı iddiaya girildi. Çoğalış 2021 senesinde haklı olup olmadığını anlarız. Bu beklentinin veya iddianın arkasında yatan en mühim sebep Çin’in uygun fiyat modelinin sürdürülemeyecek olduğuna ilişkili olarak din. Esasında dünyadaki hatırı sayılır ekonomilerin hepsinde kocaman sorunlar görünüyor. Avrupa’nın sorunları ortada. ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI’de işsizliğin bir çeşitli aşağıya çekilememesi Obama’nın yine seçilme bahtını düşürüyor. Hindistan, Brezilya benzeri ülkeler büyüme hızlarının düşüşünü engelleyemiyor. Esasında anında her yerde uygun fiyat kriz bir politik krizin izdüşümü olarak meydana çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde Ilgisiz Savaş esnasında hem bir refah hem bir demokrasi getiren sistemler krize girmiş vaziyette. Oturmuş politik yapılar son Okumaya devam et “Herkesin politik krizi”

PKK müzakerelerinin harici boyutu

PKK müzakerelerinin harici boyutu

Paris’teki Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda işlenen cinayetler sürpriz olarak karşılanmadı. Abdullah Öcalan ile görüşmelerin başlangıcından ardından çevreye dağılan en kuvvetli his umut idiyse hiç şüphe yok ki baskın fikir de bu işi önlemek isteyeceklerin kesinlikle bir pislik yapacaklarıydı. Sabotaj ya da provoke cinsi bu şekilde bir durum o nedenle hayret uyandırmadı.
Uluslararası basının olaya gösterdiği alaka ışığında Ülkemiz’deki gelişmelerin kapsamlı bir çevrenin odağında meydana geldiği da anlaşılıyor. Nitekim Ülkemiz ile ilgili konuştuğum akademideki dünyanın 4 bucağından gelmiş katılımcıların sualleri da bunu kanıtlıyordu. Okumaya devam et “PKK müzakerelerinin harici boyutu”

Brezilya, Ülkemiz, İran ve dünyalı olmak

Brezilya, Ülkemiz, İran ve dünyalı olmak

KISTAS olarak dilediğiniz çalkantılı veya devrimci çağı alabilirsiniz. Son olarak Brezilya’da patlayan vakalarla da meydana çıktı ki bu sabah yeryüzünde kocaman bir yaşamsal dalgalanma var. Bu dalgalanmanın bir bir nedene indirgenmesi olası değil ama Bangladeş’ten Brezilya’ya, İspanya’dan İran’a, Hindistan’dan Rusya’ya veya AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI’ye, Arap dünyasından Latin Amerika’ya civarı her yer derece derece kaynıyor. Hatta bu yepyeni bir olgu değil. Çeşitli yerlerde çeşitli vakitlerde kendini ufaktan göstermiş, son 5 senede ise yoğunlaşmış olarak önümüze çıkıyor.
Gezi vakaları ve bunun çevresindeki gelişmelerde bu global dalgaya ilişkin esasında. Elbette ki mahalli unsurlar içeriyor. Her ülkede reaksiyonu tetikleyen olay çeşitli. Ama eylemler ruh olarak, karşılaştırmalı baktığınızda benzer türden. Bu yaşamsal hareketlilikle rejimler pratik başa çıkamıyorlar. Çünkü önlerine iştirak eden taleplerin tümünü karşılayabilmeleri olası değil. Gittikçe kentlileşmiş toplumları, dünyayla her zaman irtibatta meydana iştirak eden fertleri eskiyen stil vaatler veya siyasetlerle sakinleştirmek olası olamıyor. Okumaya devam et “Brezilya, Ülkemiz, İran ve dünyalı olmak”

Cenevre’de neler oldu

Cenevre’de neler oldu

Bush idaresi Irak savaşına hazırlanırken hem bir Fransa’dan hem bir de Almanya’dan kritik bir muhalefet yükselmişti. Fransızlar savaş çığırtkanı yepyeni Muhafazakarları çıldırtmışlartı. Saçmalık o raddeye gelmişti ki Amerika’da French fries (Fransız kızartması) olarak bilinen kızarmış patatesin ismi Kurultay kafeteryasında freedom fries (bağımsızlık kızartması) diye değiştirilmişti.
Geçen hafta sonundan bu yana ise Fransa yepyeni muhafazakarların, Amerikan sağının ve İran’a karşı en güzel politikanın savaş olduğuna inananların kahramanı haline geldi. Cenevre’de yapılmış olan İran nükleer programıyla ilgili Konferans’ta bir anlaşmaya ulaşıldığına inanıldığı sırada devreye giren Fransız Dışişleri Bakanı Laurent Fabius pişmiş aşa su kattı.
Fabius teamüllere ters birçok birşey yapıp saklı kalması gerekli olan mutabakatı da sızdırınca konferans uyuşmaya Okumaya devam et “Cenevre’de neler oldu”

Ortadoğu değişirken Türkiye

Ortadoğu değişirken Türkiye

MUSUL Konsolosluğu baskını ve rehine krizi hangi biçimde sonuçlanırsa sonuçlansın şüphesiz iç siyasette yansımaları olacaktır. Fakat kriz ne biçimde biterse bitsin, ve tabii kimsenin kılına kayıp gelmeden sona ermesi tek hedeftir, içeride yepyeni bir politika iklimine dönmek gerekecektir.
İçeride bugünkünden çeşitli bir politika iklimine geçmesi Ülkemiz’nin güneyinde ek olarak uzunca seneler süreceğe benzer cehennem halinin Ülkemiz’ye sirayet etmesini engellemek amaçlı lazımdır. Nihilist/ şiddete tapan teşkilatların ya da bunların Ülkemiz’deki uzantılarının/militanlarının Ülkemiz’ye karşı eylem yapmaları olasılığı ülke tarafından çoğalış öncelikli bir güvenlik meselesidir. Suriye’deki isyanın sonrasında geliştirilen iddialı meydana geldiği civarı yanlış ve akılsız siyasetlerin bu türden fiyatları ek olarak bir zaman Ülkemiz’nin önüne çıkacaktır.
Bu fiyatları düşürmek amaçlı bir taraftan Kürt probleminin çözümünde çarkları hızlandırmak ve çeşitli tercih hesaplarına bunu kurban etmemek gerekir. Öbür taraftan da Ülkemiz Alevilerini bizzat inançları doğrultusunda yaşamlarını kurgulamalarının önündeki engelleri kaldırmak zorunluluğuyla yüzleşilmelidir. Ek Olarak da ehemmiyetlisi Alevilere karşı ayrımcılığı sona erdirme çabası içerisine girilmelidir. Kısacası Ülkemiz hakikaten laik ve hakikaten demokratik bir yola dönmelidir. Okumaya devam et “Ortadoğu değişirken Türkiye”